Read more about the article Oktoberfest
Oktoberfest

Oktoberfest

เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี หรือที่ชาวเยอรมันเรียกว่า "Weisen" เป็นงานเทศกาลเบียร์ที่จัดเกือบทุกเมืองทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี แต่ที่โด่งดังและยิ่งใหญ่ที่สุดคือที่ "เมืองมิวนิก" จนได้ชื่อว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งเบียร์" เลยทีเดียว โดยงานจะจัดขึ้นที่ลานกว้างประจำเมืองชื่อ "Theresienwiese" เป็นเวลา 2- 3 สัปดาห์ ช่วงกลางเดือน "กันยายน" ไปจนถึงต้นเดือน "ตุลาคม" ซึ่งจุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดขึ้นจาก งานพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชาย "Ludwig" และเจ้าหญิง "Therese" แห่งเยอรมนี ในวันที่ 12 ตุลาคมปี 1810…

Continue ReadingOktoberfest