Read more about the article แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองอิสตันบลู เมืองแห่ง 2 ทวีป หนึ่งเดียวในโลก
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองอิสตันบลู เมืองแห่ง 2 ทวีป หนึ่งเดียวในโลก

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองอิสตันบลู เมืองแห่ง 2 ทวีป หนึ่งเดียวในโลก

เมือง อิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ จักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิไบแซนไทน์ รวมถึง จักรวรรดิออตโตมัน อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้อิสตันบูลยังเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ทั้ง 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป  และ ทวีปเอเชีย นั่นเองค่ะ ทำให้อิสตันบลูเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามที่ผสมผสานทั้ง 2 ทวีปเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆในเมืองอิสตันบลูกันค่ะ ตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง 1. Hagia Sophia (ฮาเกียโซเฟีย) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองอิสตันบลู…

Continue Readingแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองอิสตันบลู เมืองแห่ง 2 ทวีป หนึ่งเดียวในโลก