Read more about the article เที่ยวชม เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี
เที่ยวชม เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี

เที่ยวชม เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี

สวัสดีค่ะ นักท่องเที่ยวทุกท่าน กลับมาเจอกันอีกแล้ว วันนี้เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันนั้นก็คือเมืองอิสตันบูล มหานคร 2 ทวีปที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาลของประเทศตุรกี เป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย จะมีที่เที่ยวน่าสนใจที่ไหนบ้าง ไม่รอช้า เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ - ภูมิศาสตร์ของเมืองอิสตันบูล  อิสตันบูล หรือเดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกีและทวีปยุโรป เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกี ทั้งยังเป็นนครแห่ง 2 ทวีป ระหว่างยุโรปและเอเชีย และเป็นเมือง 3 จักรวรรดิ…

Continue Readingเที่ยวชม เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี