Read more about the article ชวนพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสที่เนปาล
ชวนพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสที่เนปาล

ชวนพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสที่เนปาล

ชวนพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสที่เนปาล Cr.posttoday.com ชวนพิชิตยอดเขาเอวเอร์เรสที่เนปาล เชื่อว่าใครหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องเล่าของยอดเขาเอเวอร์เรส ที่มีความสูงเสียดฟ้า และเชื่อว่าคงต้องมีบางคนที่อ่านบทความนี้ ต้องการพิชิตยอดเขาที่สูงขนาดนี้ ซึ่งความสูงของยอดเขานี้ถึง 8,848 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างประเทศเนปาลและทิเบต นอกจากความโด่งดังเรื่องความสูงของเทือกเขาแล้ว ยังขึ้นชื่อในเรื่องของความอันตรายด้วย เนื่องจากมีอากาศที่หนาวมาก ความกดอากาศยังต่ำ อีกทั้งออกซิเจนก็ยังน้อย แต่ก็ได้มีหลายๆ คนที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสนี้ได้ หากจะกล่าวถึงคนไทยที่พิชิตยอดเขาได้ คงจจะเป็นคุณ วิทิตนันท์ โรจนพาณิช ชวนพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสที่เนปาล Cr.thairath.co.th เตรียมตัวปีนยอดเขาเอเวอร์เรส         เทือกเขาเอเวอร์เรสนี้จะให้ปีนได้ทุกคนก็คงเชื่อว่าจะขึ้นกันไม่ไหว เราต้องเตรียมร่างกาย เตรียมใจ และยังต้องเตรียมเงินเยอะๆ…

Continue Readingชวนพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสที่เนปาล