Read more about the article เที่ยวชม เสียมเรียบ (Siem Reap Province) ประเทศกัมพูชา
เที่ยวชม เสียมเรียบ (Siem Reap Province) ประเทศกัมพูชา

เที่ยวชม เสียมเรียบ (Siem Reap Province) ประเทศกัมพูชา

สวัสดีค่ะ นักท่องเที่ยวทุกท่าน กลับมาเจอกันอีกแล้ว วันนี้เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันนั้นก็คือเสียมเรียบ เมืองแห่งอารยธรรมโบราณ ซึ่งเป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญของชาวกัมพูชา จะสวยงามอลังการขนาดไหน ไม่รอช้า เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ - ภูมิศาสตร์ของเสียมเรียบ เสียมราฐ หรือ เสียมเรียบ เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศกัมพูชา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ริมฝั่งทะเลสาบเขมร ห่างจากกรุงพนมเปญ 314 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งอารยธรรมโบราณที่มีนครวัดและนครธม ซึ่งเป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สำคัญของชาวกัมพูชา โดยปัจจุบันเสียมเรียบได้มีการพัฒนาจนทันสมัย มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร…

Continue Readingเที่ยวชม เสียมเรียบ (Siem Reap Province) ประเทศกัมพูชา
Read more about the article พาไปเที่ยวชม นครวัด Angkor Wat ประเทศกัมพูชา
พาไปเที่ยวชม นครวัด Angkor Wat ประเทศกัมพูชา

พาไปเที่ยวชม นครวัด Angkor Wat ประเทศกัมพูชา

สวัสดีค่ะ นักท่องเที่ยวทุกท่าน กลับมาเจอกันอีกแล้ว วันนี้เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันนั้นก็คือนครวัด โบราณสถานเกี่ยวกับศาสนาที่นับได้ว่าใหญ่ที่สุดของโลก และยังได้เป็นอันดับ 1 ใน Travelers’ Choice ในปี 2015 อีกด้วย ว่าแต่จะสวยงามอลังการขนาดไหน ไม่รอช้า เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ - ภูมิศาสตร์ของนครวัด นครวัด เป็นหมู่ปราสาทที่โด่งดังมากในประเทศกัมพูชาและยังเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่รวมกว่า 162.6 เฮกเตอร์ หรือ 1.6 ล้านตารางเมตร โดยแรกเริ่มนั้นสร้างขึ้นเป็นเทวลัยในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศแด่พระวิษณุ ก่อนจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวัดในศาสนาพุทธในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 นครวัดได้รวมเอาสถาปัตยกรรมเขมรสองแบบมาใช้ประกอบเข้าด้วยกัน นั้นก็คือ…

Continue Readingพาไปเที่ยวชม นครวัด Angkor Wat ประเทศกัมพูชา