Read more about the article แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว นครรัฐวาติกัน
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว นครรัฐวาติกัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว นครรัฐวาติกัน

สวัสดีค่ะ นักท่องเที่ยวทุกท่าน กลับมาเจอกันอีกแล้ว วันนี้เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นประเทศเอกราชที่ปกครองตนเอง และมีขนาดเล็กที่สุดในโลก โดนตั้งอยู่ติดกับกรุงโรม ประเทศอิตาลี มีพื้นที่เพียงแค่ 0.44 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรเพียง 1,000 คนเท่านั้น แต่ถึงจะเล็กที่นี่ก็เป็นนครศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่มีอยู่ผู้คนนับถือหลายล้านคนทั่วโลกเลยนะคะ และวันนี้เราก็มีมาแนะนำกัน จะมีสถานที่ไหนที่กันบ้าง ไม่รอช้าไปดูกันเลย 1. มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's Basilica แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว นครรัฐวาติกัน เรามาเริ่มกันเลยกับสถานที่แรกของวันนี้นั้นก็คือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เป็นมหาวิหารชื่อดังของโลก ที่ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของนักบุญปีเตอร์หรือนักบุญเปโดร สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ถูกทรมานและตรึงกางเขนเมื่อปี…

Continue Readingแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว นครรัฐวาติกัน