Read more about the article 5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด
5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด

5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด

เมืองที่มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นับว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะส่งผลให้เมืองเหล่านั้น กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ เพราะไม่เพียงแค่บ้านเมืองจะมีความสวยงามแล้ว ยังสร้างทัศนียภาพที่ดีดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งผลให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มาดูกันว่าประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด มีเมืองไหนบ้าง ไปดูพร้อม ๆ กัน 5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด 5 ประเทศที่มีความสะอาด เป็นระเบียบที่สุดในโลก 1. ประเทศแคนาดา เมืองคัลการี รัฐอัลเบอร์ตา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ แหล่งอุตสาหกรรมน้ำมัน เหมืองแร่…

Continue Reading5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด