การเตรียมพร้อมไปสเปน

การเตรียมพร้อมไปสเปน

เขตเวลา

เวลาในสเปนเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 1 ชั่วโมง ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมงในช่วงฤดูหนาว ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อน (ปลายเดือนมีนาคม-ปลายเดือน ตุลาคม) เนื่องจากใช้กฏ Day Light Saving Time ชดเชยช่วงเวลากลางวันที่ยาวนานขึ้นเหมือนกับอีกหลายประเทศในยุโรป

ดังนั้นหากเดินทางคาบเกี่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว ควรตรวจสอบ เวลาให้ดี ประเดี๋ยวจะพลาดเที่ยวรถไฟหรือเที่ยวบินได้ เวลาเปิดทําการในสเปน ด้วยอุปนิสัยของชาวสเปนที่เป็นคนง่ายๆ ทําอะไรตามใจ ไม่รู้จักคําว่า ด่วนหรือรีบร้อน ไม่ใส่ใจกับเรื่องเวลามากนัก

ทําให้ร้านค้า ร้านอาหาร หน่วย งาน สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมักปิดทําการในช่วงบ่าย โดยปิด “นอนกลางวัน” หลังอาหารมื้อกลางวัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่พวกเขาปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตและเวลาอาหารของพวกเขาก็มักจะมีมื้ออาหารที่ช้ากว่าใครๆ เช่น

ร้านค้าเปิด 10.00-14.00 น. หยุดพักแล้วเปิดอีกที่ช่วง 16.00-20.00 • เวลาอาหารมื้อกลางวันของคนสเปนเริ่ม 14.00 น. มื้อคํา 21.00 น. ซึ่งถือว่าค่อนข้างดึกสําหรับคนไทยเรา แต่ข้อดีก็คือถ้าเรารับประทานก่อนเวลาดัง กล่าวก็ไม่ต้องไปเบียดเสียดแย่งที่นั่งกับเจ้าถิ่นที่เป็นเช่นนี้คงเพราะบ้านเขากว่า จะมืดคําก็ปาเข้าไปตั้ง 3-4 ทุ่มก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม ในเมืองใหญ่ๆ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยปิดตามเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีก็ส่วนน้อย…จึงไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราในการหาข้าวปลาอาหารกินให้ตรงเวลา

เรื่อง เงินๆ ทองๆ
1.สเปนใช้เงินสกุลยูโร (Euro) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002
2.อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อปี 2015 อยู่ที่ 1 ยูโร = 36-40 บาท
3.บัตรเอทีเอ็มที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย ที่ มีเครื่องหมาย Cirrus หรือ Plus สามารถนําไปกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มในประเทศสเปนได้ โดยอาจเสียค่า ธรรมเนียมในการกดครั้งละ 150-200 บาท อย่างไรก็ตาม ตู้เอทีเอ็มในสเปนอาจมีไม่มากเหมือนในเมืองไทย
4.ร้านค้า โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว การซื้อบัตรโดยสาร สามารถใช้บัตรเครดิตได้อย่างสะดวก แต่ร้านอาหาร ร้าน ค้าริมทาง หรือในตลาด การใช้เงินสดจะสะดวกกว่า

เติมเงินขั้นต่ำ100บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply