เตรียมตัวไปดูจิงโจ้ออสเตรเลีย EP.2

เตรียมตัวไปดูจิงโจ้ออสเตรเลีย-EP.2

มาถึง EP.2 กันแล้วจ้าา เราจะพาไปดูว่าเอกสารขอวีซ่าไปดูจิงโจ้ที่ออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง ต้องเตรียมอย่างไร ที่จะทำให้คุณเดินทางอย่างราบรื่นค่ะ

เอกสารในการยื่นขอวีชำนักท่องเที่ยว

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำว่ธตือนหรือครอบคลุมระยะเวลาที่จะพักอยู่ในออสเตรเลีย
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใบแรกติดในแบบฟอร์มยื่นคำร้องอีก 1 ใบแยกไว้

3.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวใช้แบบฟอร์ม 48/48R หรือ 48rtha ซึ่งมีคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับให้ด้วย สามารถดาวนโหลดได้ที่ wwmm.gov.au เลือก Application Formเลือกแบบฟอร์มตามที่ต้องการเมื่อได้แบบฟอร์มมาแล้วก็กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษ

4.บัตรประชาชน

5.สำเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส
6. หลักฐานแสดงหน้าที่การงานเช่นหนังสือรับรองการทำงานหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทห้างร้านทะเบียนการค้า หรือเป็นนักศึกษาให้แสดงใบรับรองสถานภาพนักศึกษา

7.ถ้าเดินทางพร้อมญาติพี่น้องให้แสดงหลักฐานควมสัมพันธ์กันเช่นทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
8.หลักฐาหางการงินที่แสดงว่ามีทุนทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าาออสเตรเลียเพียงพอตลอดทริป เช่นสมุดเงินฝากจากธนาคาร

9.ค่าธรรมเนียม ชำระโดย แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายให้กับ สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพ สั่งจ่ายเป็นเงินบาทเท่านั้นนะคะ เช็คในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ แต่ถ้าวีซ่านักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 2,300 บาทค่ะ

บอลสเต็ปขั้นต่ำ10บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply