ภูมิประเทศของออสเตรเลีย ที่ต้องรู้ก่อนไป

ภูมิประเทศของออสเตรเลีย ที่ต้องรู้ก่อนไป


ออสเตรเลียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล มีพื้นที่กว่า 76 ล้านตารางกิโลเมตร มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่แตกต่งกันไปหลากหลายในแต่ละพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศตั้งแต่ยุคการค้นพบจนถึงปัจจุบันไมได้ปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทำไตนัก เมื่อ200 กว่าปีก่อน เป็นอย่างไร ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น ผู้คนส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค ที่ดูจะมีความอุดมสมบูรณ์กว่า

โดยอาศัยอยู่กันเป็นชุมชนเมืองเป็นกระจุกถัดเข้าไปในแผ่นดินมักมีเทือกเขาสูงสลับกับทุ่งหญ้าและทะเลทรายไกลสุดลูกตา แต่บางแห่งก็ยังมีป่าฝนชุ่มชื้นและพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่บ้าง ป่าส่วนใหญ่ที่พบเห็นมีแต่ตัน
ยูคาลิปตัสสลับกับไม้ตันเตี้ยๆ

บางแห่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำการเกษตรได้ดี ทำให้ออสเตรเสียเป็นประทศพัฒนาที่ทำการเกษตร ทำรายได้มาจากการส่งออกเนื้อสัตว์ ขนแกะและผลไม้ตัวยความแตกต่างที่หลากหลายภูมิทัศน์ที่แปลกตา จึงทำให้ออสเตรเลียเป็นจุดหมายในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คนที่อยากไปสำรวจดินแดนแห่งนี้ให้เห็นกับตา

ฝาก 300

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply