มือใหม่หัดเที่ยว – ผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่อง (Transit)

มือใหม่หัดเที่ยว - ผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่อง (Transit)

บางครั้งเที่ยวบินที่เราใช้เดินทางอาจไม่ได้บินตรงจากไทยไปยังประเทศปลายทางอย่างเดียว แต่จะไปแวะจอดยังสนามบินอื่นเสียก่อนแล้วจึงเดินทางต่อ เรียกว่าการต่อเครื่อง Transit บางทียังช่วยประหยัดเงินอีกต่างหาก

วิธีการ Transit

ในกรณีนี้เมื่อลงจากเครื่องแล้ว ไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินนั้นๆ แต่ให้มองหาป้าย Transit มีเอกสารที่จะต้องยื่นเอกสารที่ เคาน์เตอร์ ได้แก่

1.หนังสือเดินทาง

2.บอร์ดดิ้งพาส ก่อนขึ้นเครื่องจะต้องสแกนกระเป้าที่ถือขึ้นเครื่องอีกครั้ง ส่วนกระเป้าที่โหลด
ใต้เครื่อง จะไปรออยู่ที่สนามบินปลายทาง การต่อเครื่องไม่จำเปิ่นต้องกรอกใบตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่ตั้งสนามบินเพราะไม่ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองออกไป


หลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้าไปนั่งรอขึ้นเครื่องที่หน้า Gateได้เลย ในกรณีที่ต้องรอเปลี่ยนเครื่องนานหลายชั่วโมง เช่น 5-6 ชั่วโมงขึ้นไป หากเป็นประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า เราอาจออกไปเที่ยวนอกสนามบินได้โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองออกไป แต่ต้องแน่ใจว่าสามารถกลับมาขึ้นเครื่องทัน

บางประเทศที่ต้องขอวีซ่า อาจมีจุดขอวีซ่าชั่วคราวที่สนามบินได้เลย เรียกว่า Visa on Arrival ถ้าอยากจะแวะเที่ยวระหว่างเปลี่ยนครื่องจริงๆ ควรหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าเหลือเวลาน้อยกว่านั้น แนะนำว่าให้อยู่เดินเล่นในสนามบินดีกว่าค่ะ เพื่อความปลอดภัย ไม่เหนื่อย ไม่ต้องรีบด้วย

sponsor by โปรโมชั่นufabet

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply