มือใหม่หัดเที่ยว – การผ่านด่านศุลกากร

มือใหม่หัดเที่ยว - การผ่านด่านศุลกากร


สวัสดีค่าทุกคน มือใหม่หัดเที่ยวต้องฟังทางนี้เลย การเดินทางเข้าสู่ประเทศไหนๆก็ตามเราควรรู้กฏหมายที่ชัดเจนของประเทศนั้นๆ และควรทำตามกฏอย่างถูกต้องค่ะ อย่างแรกเลยคือการผ่านด่านศุลกากร ไปดูกันว่าควรทำอย่างไรบ้าง

ไต้รับกระเป๋าเรียบรัอยแล้ว มาถึงด่านสุดท้ายที่ด่านศุลกากร (Custom) ด่านศุลกกรคือจุดตรจสอบสิ่งของนำเข้าไปในประเทศ เพื่อป้องกันการลักลอบนำสินค้าผิดกฏหมายเข้าประเทศ เช่น ยาเสพติด สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมแปลง ธนบัตรปลอม และสื่อลามก

โดยทั่วไปการนำสิ่งของเข้าไปในประเทศในปริมาณมากเกินกว่าการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือมีวัถุประสงค์เพื่อการค้า จะต้องเสียภาษีอากรตามระเบียบศุลกากรของประทศนั้น รวมถึงสิ่งของบางชนิดที่มีระเบียบให้จำกัดการนำเช้าประเทศ เช่นบุหรี่ สุรา พืชและสัตว์ ผู้ที่มีสิ่งของเหล่านี้ติดตัวมาด้วยจะต้องทำการสำแดง หรือตรวจสอบเพื่อชำระภาษีอากรต่อไป


หากไม่มีสิ่งของต้องสำแดง ให้เดินเข้าช่องที่มีป้ายสีเขียวระบุว่า Nohing to Declare โดยทั่วไปจะไม่มีการสแกนกระเป้า แต่บางครั้งก็อาจต้องสแกน แล้วแต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะกำหนด หากเจ้าหน้าที่พบวัตถุที่ต้องสงสัย ก็อาจขอให้เปิดกระเป้าให้ดูได้เช่นกัน


แต่หากรู้วว่ามีของที่ต้องสำแดง เช่น บุหรี่มากกว่า 200 มวน มีเครื่องสำอางจำนวนมาก หรือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้น ให้เดินเข้าช่องที่มีป้ายสีแดงระบุว่า goods to Declare เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ตรวจสอบและชำระภาษีอากรตามระเบียบต่อไป

ฝากเงินขั้นต่ำ100บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply