มารู้จักประวัติเมืองโตเกียว Tokyo ประเทศญี่ปุ่น แบบละเอียด

ประวัติเมืองโตเกียว

โตเกียวแต่เดิมเป็นหมู่บนประมงเล็กๆ ที่ชื่อ “เอโดะ (Ed)” กระทั่งในปีค.ศ.1603 โชกุนโทะกุงะวะอิเอะยะซุ (okugawa leyasu) ใช้กำลังเข้าปราบปรามเอโดะ จนสามารถยึดครองได้สำเร็จและสถาปนารัฐบาลโชกุนขึ้นปกครองประเทศ

รวมถึงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นโชกุน เมืองเอโดะ กลายเป็นศูนย์กลางการปกครองประเทศจนได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองหลวง แม้เมืองหลวงที่แท้จริงในขณะนั้น คือ กรุงเกียวโตก็ตามและองค์จักรพรรดิก็ยังคงประทับอยู่ในพระราชวังเกียวโต

หลังจากนั้น 26 ปี ระบบการปกครองภายใต้โชกุนเสื่อมอำนาจ ถูกล้มล้างด้วยการปฏิรูปมจิ อำนาจกรปกครองจึงกลับคืนมาสู่จักรพรรดิอีกครั้ง และในปีค.ศ.189 จักรพรรดิเมจิได้ย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตมาที่เอโดะ พร้อมเปลี่ยนชื่อ เมืองเป็น“โตเกียว” ซึ่งหมายความว่านครหลวงแห่งตะวันออก

รวมถึงการย้ายที่ประทับมาอยู่ พระราชวังเอโดะ หรือ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียวในปัจจุบันกรุงโตเกียวได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยสงครามอยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างความสูญเสียมหาศาล

แต่กลับใช้เวลาไม่กี่ปีฟื้นฟูเมืองพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างรากฐานระบบเศรษฐกิจการคมนาคม
กลายเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ใครหลายคนใฝ่ฝันจะไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต

แทงมวย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply