มาทำความรู้จัก วีซ่าเชงเก้น (Schengen) พร้อมทริคดีๆ ที่จะทำให้ผ่านง่ายขึ้น

มาทำความรู้จัก-วีซ่าเชงเก้น-(Schengen)

สําหรับคนที่จะไปเที่ยวในประเทศแถบยุโรป สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเดินทาง เข้า-ออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าของแต่ละประเทศอีก และ เดินทางเข้า – ออกกี่ครั้งก็ได้

ในช่วงอายุของวีซ่า ตราบที่ยังไม่เดินทางออกจากเขต เชงเก้น ระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน ภายใน ระยะเวลา 6 เดือน

การขอวีซ่าเชงเก้น

ขอได้ที่สถานทูต (หรือบริษัทตัวแทน) ของประเทศ เชงเก้นประเทศใดก็ได้ หากมีแผนจะเดินทางไปประเทศในเขตเชงเก้นมากกว่า หนึ่งประเทศ ให้ยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตของประเทศที่วางแผนจะไปพักอยู่นานที่สุด แต่หากไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนนานที่สุด ให้ขอจากสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้นก็คล้ายกับการขอวีซ่าประเทศอื่นๆ แต่ จําเป็นต้องมี

  • ประกันการเดินทางที่มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พัก อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ต้องระบุพื้นที่คุ้มครองในยุโรป)
  • ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือหลักฐานแสดงเส้นทางการ เดินทางตลอดทั้งทริป
  • ใบจองโรงแรม หรือหนังสือเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน กลุ่มประเทศเชงเก้น

ทริคการขอวีซ่า

1. อย่าขอวีซ่ากระชั้นชิดเกินไป เพราะประเทศต่างๆมักเข้มงวด มากเรื่องเอกสาร หากทางสถานทูตเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมอาจ เสียเวลาจนขอวีซ่าไม่ทัน ควรเผื่อเวลายื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ประมาณ 3 เดือนขึ้นไป

2. เมื่อไปถ่ายรูปที่ร้าน ให้แจ้งด้วยว่าจะนําไปใช้ยื่นขอวีซ่า ทางร้านจะได้ถ่ายรูปให้ตรงกับความต้องการของสถานทูต เช่น – ถ่ายให้เห็นใบหู แต่งหน้าต้องไม่จัดเกินไป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว เสื้อต้องเป็นแบบสุภาพ (ร้านถ่ายรูปมักมีเสื้อสูทเตรียมไว้ให้) เน้น ใบหน้าให้เต็มขนาด เป็นต้น

3. บางประเทศจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าไปก่อน และจะไม่คืนให้ไม่ว่าจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่ ส่วนใหญ่เป็นประเทศ แถบยุโรป ส่วนประเทศแถบเอเชียมักไม่ใจร้ายขนาดนั้น

ฝากขั้นต่ำ100บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply