จะทำ passport ในไทย ทำที่ไหนได้บ้างมาดูกัน เลือกที่ใกล้บ้านที่สุด

จะทำ passport ในไทย ทำที่ไหนได้บ้างมาดูกัน เลือกที่ใกล้บ้านที่สุด

จะทำ passport ในไทย ทำที่ไหนได้บ้างมาดูกัน

ในกรุงเทพฯ

1. กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0-2203-5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุลแล้ว กด 5 เพื่อติดต่อทำหนังสือเดินทาง)

2. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (อาคารมี ชั้น 7 ประตูฝั่งทิศตะวันออก) โทร. 0-2203-5000 ต่อ 49002-49012

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา ห้างสรรพ สินค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา ชั้น B1 โทร. 0-2383-8401 – 3

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้า ห้างสรรพ สินค้าเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า ชั้น 5 โทร. 0-2433-0280 – 87

ต่างจังหวัด

1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงราย อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนน ศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0-5317-5375 โทรสาร 0-5317-5374

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัด โทร. 0-5389-1535-6

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ราชการจังหวัด ถนนศูนย์ราชการ โทร.0-4324-2707, 0-4324-2655

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบล ราชธานี อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ใกล้กับทุ่งศรีเมือง) โทร. 0-4524-2313

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด โทร. 0-4221-2827 และ 0-4221-2318

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย โทร. 0-4424-3132 และ 0-4424-3124

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน โทร. 0-5623-3453 และ 0-5623-3454

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด โทร. 0-5525-8173, 0-5525-8155 และ 0-5525-8131

9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดจันทบุรี อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน โทร. 0-3930-1706-9

10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา ศูนย์ราชการจังหวัด สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7432-6508 – 10 โทรสาร 0-7432-6511

11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง โทร.0-7727-4940, 0-7727-4942-3

12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โทร.0-7622-2080, 0-7622-2081 และ 0-7622-2083

13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ โทร. 0-7327-4526, 0-7327-4036 และ 0-7327-4037

14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3842-2438 โทรสาร 0-3842-2437

Tips

1. แม้บางประเทศไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน แต่ควรเดินทาง โดยที่หนังสือเดินทางยังมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจาก วันที่เริ่มเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าเหลือไม่พอแนะนำว่าไปทำใหม่ เลยดีกว่า

2. ชื่อ – สกุลภาษาอังกฤษที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทางจะต้องเขียนให้ตรงกันเสมอ

ฝากเงินขั้นต่ำ50บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply