เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า เตรียมให้พร้อม ผ่านไว ไปเที่ยวได้แน่นอน

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า เตรียมให้พร้อม ผ่านไว ไปเที่ยวได้แน่นอน

แต่ละประเทศจะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไป บางประเทศอาจต้องใช้เอกสารมาก และยุ่งยากกว่า เช่น ประเทศแถบยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา แต่บางประเทศก็ ไม่เข้มงวดมากนัก

โดยทั่วไปแล้วเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง หากมีเล่มเก่าให้นำไปด้วย
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้านฉบับจริง
  • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทนายจ้าง
  • หลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินเดือน (ปรับสมุดบัญชีไว้ ให้เห็นตัวเลขเงินเข้า – ออกชัดเจน)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินที่เตรียมไว้เพื่อใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยว
  • รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว – หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

สามารถขอวีซ่าได้ที่สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ ที่ตั้งอยู่ใน ประเทศไทย หรือบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งจากสถานทูตประเทศต่างๆ ให้เป็นสำนักงาน การขอวีซ่าแทน

Tips

บริษัทตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานทูตบางประเทศ สำหรับยื่นขอวีซ่า หรือจองคิวนัดวันยื่นขอวีซ่า เช่น

บริษัท VFS Global (ประเทศไทย) ให้บริการยื่นขอวีซ่า ของประเทศอิตาลี สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เป็นต้น ดูรายละเอียดได้ที่ www.vfsglobal.com

บริษัท TLS ให้บริการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ดูรายละเอียดได้ที่ www.tiscontact.com

บางประเทศแม้จะสามารถขอวีซ่ากับสถานทูตได้โดยตรง แต่ก็ ต้องจองคิวยื่นเอกสารล่วงหน้าผ่านบริษัทตัวแทนเสียก่อน จึงจะไปยื่น เอกสารได้ ดังนั้นต้องตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละประเทศให้ดี

ฝากขั้นต่ำ100บาท

.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply