3 ข้อที่ต้องดู จะได้รู้ความคุ้มค่าของแต่ละสายการบิน

3-ข้อที่ต้องดู-จะได้รู้ความคุ้มค่าของแต่ละสายการบิน

1. ราคา

คอยจับตาช่วงจัดโปรโมชั่นของแต่ละสายการบินให้ดี บางครั้งอาจได้ตั๋วโดยสาร ในราคาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม

2. ช่วงเวลาการเดินทาง และเวลาที่ใช้เดินทาง

ความคุ้มค่าไม่ได้หมายถึงตัวเงินเท่านั้น ระยะเวลาการเดินทางก็เป็นอีกสิ่งที่ ควรนำมาพิจารณา เช่นสายการบิน A ตัวโดยสารราคา 5,000 บาท ออกเดินทางเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.

สายการบิน B ตัวโดยสารราคา 6,500 บาท ออกเดินทางเวลา 01.00 น. ถึงเวลา 07.00 น.หากเลือกสายการบิน A ซึ่งประหยัดกว่า 1,500 บาท ใช้เวลาเดินทางสั้นกว่า

แต่ไปถึงปลายทางในช่วงค่ำทำให้ต้องเสียเวลาเที่ยวไปเปล่าๆ แต่หากเลือกสายการบิน B แม้จะแพงกว่า เดินทางดึกกว่า แต่ไปถึงในช่วงเช้า สามารถเริ่มต้นเที่ยวได้ทั้งวัน

3. เงื่อนไขการคืนเงิน

หากจำเป็นต้องเลื่อน หรือคืนตัวเครื่องบิน บางสายการบินโดยเฉพาะสายการบิน Low Cost มักมีเงื่อนไขว่าจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี แต่สายการบินแบบ Full Service ที่ค่าตัวแพงกว่า อาจยอมให้เลื่อนวันเดินทางได้

ฝากขั้นต่ำ50บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply