5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด

5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทริคการเดินทาง เที่ยวไต้หวัน ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด

เมืองที่มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นับว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะส่งผลให้เมืองเหล่านั้น กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ เพราะไม่เพียงแค่บ้านเมืองจะมีความสวยงามแล้ว ยังสร้างทัศนียภาพที่ดีดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งผลให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มาดูกันว่าประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด มีเมืองไหนบ้าง ไปดูพร้อม ๆ กัน

5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทริคการเดินทาง เที่ยวไต้หวัน ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด
5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด

5 ประเทศที่มีความสะอาด เป็นระเบียบที่สุดในโลก

1. ประเทศแคนาดา

เมืองคัลการี รัฐอัลเบอร์ตา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ แหล่งอุตสาหกรรมน้ำมัน เหมืองแร่ พลังงาน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 48 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี ของปริมาณการปล่อยทั้งหมดในแคนาดา และเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่าล้านคน พบค่าเฉลี่ยของขยะมูลฝอยสูงถึงประมาณคนละ 2,000 ปอนด์ต่อปี

แต่ว่าเมืองนี้กลับเป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นอันดับ 5 ของโลก สามารถจัดการปัจจัยต่าง ๆ โดยระบุปัญหาและโฟกัสไปที่ปัจจัยสำคัญ ๆ 5 ประกาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ มลพิษ ความแออัด ระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดและรีไซเคิลขยะ เป็นต้น ด้วยโปรแกรม Too Good To Waste สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2550 รวมถึงการปลูกฝังประชากรเรื่องการไม่ทิ้งขยะ และมีบทลงโทษอย่างจริงจัง นอกจากนี้ภาครัฐมีระบบการจัดเก็บขยะต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

2. ประเทศออสเตรเลีย

แอดิเลด เมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลียได้ชื่อว่ามีความสะอาดเป็นอันดับ 2 และเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ซึ่งเมืองนี้มีสถาบันทางการเงินหลายแห่ง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการบริหารจัดของภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดนั้นนั้นทำได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการกำจัด รีไซเคิลขยะ ได้มากถึง 85 เปอร์เซ็นต์ของขยะทั้งหมด ทำให้เมืองนี้มีขยะที่น้อยมาก

3. ประเทศสหรัฐอเมริกา

โฮโนลูลู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย อยู่เป็นอันดับที่ 3 จาก 5 เมืองที่สะอาดที่สุดในโลก สวรรค์เขตร้อนที่ใคร ๆ ก็อยากไปท่องเที่ยว เนื่องจากไม่มีอุตสาหกรรมที่เป็นมลพิษ มีป่าเขียวขจีมากมาย และเป็นเกาะที่ห่างไกล มีจำนวนประชากรเบาบาง ทำให้เมืองนี้มีความสะอาดสูง สิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญและไม่ยอมทนคือขยะ ซึ่งมีความจริงจังถึงขนาดว่ามีธุรกิจรับกำจัดขยะตามบ้านเรือนอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละครัวเรือนก็ยอมจ่ายแม้ว่าจะมีการให้บริการจากภาครัฐอยู่แล้ว

5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทริคการเดินทาง เที่ยวไต้หวัน ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด
5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด

4. ประเทศสิงคโปร์

แม้ว่าจะเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีความวุ่นวาย คึกคัก ด้วยประชากรกว่า 5.6 ล้านคน เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ โรงกลั่นน้ำมัน และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ก็ไม่ทำให้ตกอันดับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด เพราะภาครัฐเอาจริงเอาจังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มขวด ทั้งกับพลเมืองและคนต่างชาติ เรียกค่าปรับจำนวนมาก หากใครทิ้งขยะในที่สาธารณะ มีการกำหนดพื้นที่ห้ามตัดไม้ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจำหน่าย นำเข้า หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง โดยเด็ดขาด

5. ประเทศญี่ปุ่น

เรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าผู้คนมีระเบียบวินัย แม้ว่าเมืองโกเบจะมีประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน แต่ก็มีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เป็นเมืองสะอาดที่สุดติดอันดับ 5 ของโลกได้ ด้วยสำนึกของประชากรที่มีความเข้มข้น ฝังลึกลงไปในสายเลือด ทั้งในเรื่องของการทิ้งขยะ ระบบการกำจัดที่ทันสมัย การขยะกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้เป็นเมืองที่ปลอดขยะ ในขณะเดียวกันภาคเศรษฐกิจยังมีส่วนร่วมในการลดระดับมลพิษ และความสะอาดด้วย

5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทริคการเดินทาง เที่ยวไต้หวัน ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด
5 ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ระเบียบสุดยอด

– ใคร ๆ ก็อยากเห็นเมืองไทยสะอาด

            ความสะอาดเป็นบันไดขั้นแรก ๆ ของการปรับสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้น หากเริ่มต้นจากสิ่งนี้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีสวยงามสะอาดตาก็จะตามมาในไม่ช้า แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ หากหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบาย กำหนดและบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง หรือให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ รวมถึงพลเมือง คนต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยทั้งชั่วคราว และถาวร ไม่ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติอย่างจริงจัง เมืองก็จะไม่เป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยแน่นอน อีกทั้งไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเฉพาะประเทศไทยบ้านเรา ในภาคอุตสาหกรรมยังคงปล่อยมลพิษ ทั้งทางอากาศ น้ำ เสียง อย่างต่อเนื่อง

ส่วนภาคธุรกิจ ร้านค้าทั่วไป และภาคครัวเรือนในที่ต่าง ๆ ยังคงปล่อยน้ำทิ้งเน่าเสีย และขยะจำนวนมากในทุก ๆ วัน การจะติดอันดับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดของโลกจึงเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายอย่างมาก ภาครัฐและเอกชนต้องหันมาร่วมมือกันศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเมืองต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วมาปรับใช้ นอกจากนี้ประชาชนต้องปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานด้านสิ่งแวดล้อมให้ฝังลึกลงไปในจิตใจ ซึ่งควรจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป เพราะใคร ๆ ก็อยากเห็นเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงาม

            ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด เท่านั้นยังมีอีกหลายเมืองในหลาย ๆ ประเทศที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีอีกเป็นจำนวนมากที่พยายามจะสร้างระบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม เป็นมิตรต่อโลก ซึ่งวิธีการดำเนินการอาจจะแตกต่างกันออกไป ตามบริบทของแต่ละสังคม บางแห่งอาจทำได้เร็ว บางที่อาจจะทำได้ช้า ขึ้นอยู่กับความจริงจังของหน่วยงานภาครัฐ และจิตสำนึกของประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศ

เครดิตภาพ : prachachat.net / vadroob.com / booking.com

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=RXLP5EiWfxw มองโลก มองไทย – 10 ประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก

#เที่ยวญี่ปุ่น #ท่องเที่ยวต่างประเทศ #ทริคการเดินทาง #เที่ยวไต้หวัน #ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply