เตรียมตัวอย่างไร ? ก่อนไปตุรกี

เตรียมตัวอย่างไร ? ก่อนไปตุรกี

ประเทศตุรกี เป็นประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถาปัตยกรรม เที่ยวตุรกี จึงเป็นหนึ่งในความฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน มีทั้งแผ่นดินที่อยู่ในเอเชียและยุโรป เป็นดินแดนสองทวีปที่มีมนต์ขลังทางอารยธรรมที่เก่าแก่ บทความนี้จะมาพูดถึงข้อมูลที่คุณควรจะรู้ เพื่อเป็น การเตรียมตัวไปเที่ยวตุรกี ได้อย่างสบายใจ

สภาพภูมิอากาศ

ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศในประเทศตุรกี นักท่องเที่ยวต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอากาศในแต่ละภูมิภาคนั้นจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากสภาพทางภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไป บางภูมิภาคที่เข้าสู่หน้าหนาวก็จะมีอากาศที่ไม่หนาวมากและฝนตก ในขณะที่บางพื้นที่ก็จะหนาวมากถึงขั้นติดลบและมีหิมะยาวนานหลายเดือน เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสภาพภูมิอากาศอย่างเจาะจงไปที่ตัวเมือง เพื่อที่จะได้เตรียมเครื่องแต่งกายได้อย่างเหมาะสม

ศาสนา

ผู้คนในประเทศตุรกีนั้นมากกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อกิจกรรมในการท่องเที่ยวต่างๆ ด้วย เช่น อาหาร สถานที่บันเทิง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะต้องตระหนักได้ว่าเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านศาสนาบางข้อ นักท่องเที่ยวจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบบ้านเมืองของเขาด้วย

เวลา

เวลาเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าในประเทศตุรกีนั้นจะมีความช้าเร็วแตกต่างกันไปตามช่วงของฤดูกาล ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยมีความต่างของเวลาอยู่ที่ 1 ชั่วโมง ในช่วงฤดูร้อน หรือ ประมาณในช่วงเดือนเมษายน จนถึง เดือนกันยายน เวลาของประเทศตุรกีจะช้ากว่าของประเทศไทย 4 ชั่วโมง และ ในช่วงฤดูหนาว หรือ ประมาณเดือนตุลาคม จนถึง เดือนมีนาคม เวลาของประเทศตุรกีจะช้ากว่าของประเทศไทย 5 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวควรเช็คเวลาให้ดีๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดหรือผิดเวลาของนัดหมายที่สำคัญๆ

การเดินทางระหว่างเมือง

เนื่องจากประเทศตุรกีนั้นเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นการเดินทางข้ามไปแต่ละเมืองอาจจะต้องใช้เวลานานเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวจะต้องมีการวางแผนทริปการท่องเที่ยวให้ดีๆ หากต้องเดินทางไปหลายๆเมือง ก็ควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไว้ด้วย หรือสามารถหาตัวเลือกการโดยสารที่จะประหยัดเวลา เช่น การบินภายในประเทศ ก็เป็นตัวเลือกที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางระหว่างเมืองมากขึ้น

#เที่ยวเมืองนอก #ท่องเที่ยวต่างประเทศ #ท่องเที่ยว

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply